Skip to content

Hållbar Textil

Vi prioriterar hållbar utveckling och hållbar textil och arbetar aktivt för att integrera miljöarbetet i alla delar av vår verksamhet. För oss är aspekter som resurseffektivitet, livslängd, återvinning, kvalitet och funktion viktiga begrepp.

Listan av projekt med hållbarhetsfokus kan göras lång och täcker en mängd olika områden. Vi är övertygade om att lösningen för en hållbar textil framtid ligger i mångfald.

Spännande projekt

Under de senaste åren har en rad projekt inom området Hållbar Textil genomförts. Forskningsprojektet re:textile utvecklar nya designprinciper och produktionssystem för att möjliggöra cirkulära flöden i textilbranschen.

Skogens Tyg är ett annat projekt där hållbarhet är centralt med syfte att ta nästa steg i utvecklingsprocessen mot en svensk papperstextil.

Textile & Fashion 2030

Regeringsuppdraget, Textile &Fashion 2030, går ut på att etablera en nationell plattform för hållbart mode och hållbara textilier. Uppdraget befäster Smart Textiles roll som möjliggörare, katalysator och accelerator för textilindustrins väg mot hållbarhet.

Syftet med satsningen är att etablera en plattform mellan aktörer i hela värdekedjan för att på så vis främja en omställning till giftfria och resurseffektiva kretslopp i en cirkulär ekonomi.