Skip to content

Förfrågan om projekt

Business innovation

Inom Business innovation kopplar vi samman näringsliv och forskning med målsättningen att finna nya innovationer, förbättra människors vardag och skapa nya arbetstillfällen.

Smart Textiles är stolta över att vara en del av en ambitiös innovationskultur, som har kommit långt genom samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor. För oss är företagen en avgörande kraft, utan vilken innovationer aldrig hade kunnat förverkligas. Utvecklingen drivs framåt av företagsbaserade projekt med initiativet som samordnande part.

Vår forskningsmiljö, med fullskaliga maskinparker, handledningsresurser och expertis inom högskola, institut och näringsliv, är en möjlighet för er att få mer energi till er produktutveckling. Dessutom erbjuder vi seminarier och annat där ni som företag kan träffas och diskutera tankar och idéer kring forskningsprojekt.

Avslutningsvis kan Smart Textiles bidra till att ni som företag utvecklas ytterligare inom olika utvecklingsområden med fokus på textila processer.

Business Innovation vänder sig till dig som idag har ett företag eller vill starta ett företag som bygger på din idé.

Prototype Factory

Fullskalelaboratorier med spetskompetens, kreativitet och nätverk i en öppen innovativ miljö. Prototype Factory är ett självklart centrum för realisering av idéer och utveckling genom prototypframställning. I textilhögskolans verkstäder kombineras erfarenhet från forskning och experimentell verksamhet med vana vid krav på produktifiering och massproduktionslösningar.

Prototype Factory är hjärtat i Smart Textiles. Här sammanstrålar alla delar och kompetenser i verksamheten. Forskare, designers och näringsliv kan alla från sina utgångspunkter testa och förverkliga sina drömmar. Fullskalelaboratoriet är också det som utmärker och gör Smart Textiles unikt i en internationell kontext, med möjligheten att gå hela vägen från vision till verklighet.

Hit kommer företagare som inte vet hur eller var deras produktidé ska bli verklighet, om de inte har den specifika utrustning som krävs eller om de vill undvika att testet ska störa den ordinarie verksamheten. De mest spännande projekten väljs ut och förverkligas med målsättningen att bli gångbar innovation som ska nå marknaden.

Här testas också den experimentella forskningen inom Smart Textiles i verkligheten och studenter från Textilhögskolan får relevant och avancerad kompetens som senare är avgörande i yrkeslivet. Den tekniska personalen har absolut spetskompetens och i den 13 man starka arbetsstyrkan finns 332 års textilerfarenhet.

På grund av utvecklingsarbete kan vi just nu inte ta emot nya förfrågningar kring Business Innovation eller Prototype Factory.