Skip to content

Textile & Fashion 2030

Högskolan i Borås fått ett uppdrag av regeringen att etablera en samverkansplattform för en mer hållbar textil- och modebransch. Plattformen, Textile & Fashion 2030, ska främja samverkan mellan
den textila värdekedjans aktörer, förmedla utbildning, forskning och innovation samt stödja nya, hållbara affärsmodeller.

Smart Textiles och Science Park Borås leder arbetet med att etablera plattformen. Ett antal publika återkommande aktiviteter är centrala i plattformen i form av utmaningar, konferenser, event och utställningar som alla ska inspirera till ideér och utvecklingsprojekt. Plattformen
ska också få företag att ta steg som bidrar till en mer hållbar textil- och modeindustri, samt göra Sverige till ett föregångsland inom hållbarhet.


En handlingsplan för plattformen har utarbetats och presenterats för regeringen. I handlingsplanen beskrivs bland annat syfte, mål och struktur kring plattformens verksamhet.

RISE och Swedish Fashion Council är några av de partners som kommer ingå i uppbyggnaden av plattformen. I övrigt har innehåll och tidplan för aktiviteter beslutats och resurser till plattformens tre kunskapsgrupper tillsatts. Grupperna består av flera nationella aktörer och organisationer samt representanter från institut och högskolor.


Handlingsplan för Nationella plattformen för hållbart mode och hållbara textilier

Till Textile & Fashion 2030