Skip to content

Mineral Elements går vidare

Mineral Elements går vidare

Designern Naim Josefi fortsätter med projektet Mineral Elements tillsammans med bland andra Smart Textiles och Textilhögskolans labbmiljöer.

Naim Josefi i ett textil-lab
Naim Josefi går vidare med projektet Mineral Elements

Den metalltråd som företaget Kanthal tagit fram testades och fick positiva resultat. Nästa steg i projektet blir att titta vidare på hur färgsättning av metalltråd ska kunna genomföras.

Mineral Elements är ett samarbete mellan Smart Textiles, Textilhögskolan vid Högskolan i Borås, Jernkontoret, Sandvik, Umbilical Design och designern Naim Josefi.

Projektet är  finansierat av Vinnova.

Läs mer om Mineral Elements