Skip to content

Kalendarium

Sep 08

Inn2Health Cross Collaboration Day: Covid-19

Inn2Health växlar upp för bättre skyddsutrustning mot covid-198 september kl 09:00 – 12:00 Genom att se bortom den ursprungliga coronakrisen…

Sep 15

Inn2Health Cross Collaboration Day: KOL

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) drabbar mer än 380 miljoner människor över hela världen och är den tredje största dödsorsaken globalt.…

Oct 22

Textile Challenge 6

Use & Consumption – Borås, 22 oktober 2020 Mer information inom kort.

Apr 01

Textile Challenge 5

Retailer & distribution – Våren 2021