Skip to content

Forskning och innovation

Smart Textiles erbjuder en unik forskningsmiljö med stor bredd. Här finns allt från fiberteknik till design samt tillgång till Textilhögskolans fullskaliga, moderna maskinpark med kunniga tekniker.

Sedan hösten 2013 är Smart Textiles en del av det unika, textila klustret i Textile Fashion Center inom Högskolan i Borås campus. Där hittar du även Smart Textiles Showroom, där nya material, prototyper och produkter visas. Vårt Showroom fungerar också som en mötesplats för både näringsliv och akademi.

Med över 500 forsknings- och företagsprojekt sedan starten 2006 är Smart Textiles inte bara erkänd som en motor i svensk textilindustri, utan redan etablerad som en viktig internationell aktör.

Samarbeten

Över hälften av Sveriges hela textilindustri, samt branschens största logistiska punkter, kan nås inom 45 minuter. Här finns också entreprenörsinriktade handels- och logistikföretag med gamla traditioner som är villiga att satsa på ny teknik. Smart Textiles samarbetspartners finns på akademisk nivå, Högskolan i Borås (HB) och RISE bland andra. Swerea IVF och Chalmers har etablerat ny forskning om branschen.

Technology Lab

Inom Smart Textiles är det i Tech Lab, som det kärleksfullt förkortas till, som de innovativa tekniska framstegen görs tack vare en öppen och inspirerande akademisk miljö. Ambitionen är att vara det naturliga navet för nordisk teknisk textilutveckling.

Gränsöverskridande samarbeten mellan olika discipliner och företag är det som präglar forskningen. Målsättningen är att ta fram nya generationer av textila produkter. Där blir produktidéer verktyg att ställa frågor, skapa lösningar och hitta tillämpningar med.

Technology Lab har etablerats i samverkan med en lång rad nationella och internationella partners för att maximera förrådet av möjliga lösningar och nya perspektiv. I Tech Lab samarbetar Högskolan i Borås via Textilhögskolan och Institutionen Ingenjörshögskolan, Swerea IVF via arbetsområdet Textil och Plast, SP och Chalmers genom Institutionen Material- och tillverkningsteknik, forskningsprofil Polymera material och kompositer.

Kontaktperson
Nils-Krister Persson
Tel: +46 (0)33-435 4283
E-mail: nils-krister.persson@hb.se


Smart textiles Design Lab

Smart Textiles Design Lab turn textile traditions and concepts upside down through experimental research on new, expressive materials and construction methods. The Design Lab also works to redefine textile design and the role of design itself by exploring new design variables and new dimensions of expression.


“We must allow this to take time, results do not always arrive overnight. And not always from where we expect them to”

– Lars Hallnäs, Professor at the Swedish School of Textiles

Research emphasizes and critically reviews our visions of where we are headed, the ways in which new textiles and textile expressions will change our ways of working and living. The Design Lab explores both current and cutting-edge technology. Design, as a driving force, provides direction and meaning to technological development. Technology as a driving force provides the technical prerequisites and possibilities for development.

This relationship between technology and design is fundamental to the collaboration between Smart Textiles Design Lab and Smart Textiles Technology Lab.

Learn more on the Smart Textiles Design Lab Blog

Contact
Delia Dumitrescu
Tel: +46 (0)33 – 435 4515
E-mail: delia.dumitrescu@hb.se