Skip to content

From the
inside out

Kläder som övervakar din hälsa eller mäter dina rörelser. Teknik som gör det möjligt att återvinna textila fibrer.

From the
inside out

Kläder som övervakar din hälsa eller mäter dina rörelser. Teknik som gör det möjligt att återvinna textila fibrer.

Nyheter

Fotokollage, ängsblommor och porträttbild på Susanne Nejderås. Foto Unsplash / Fredrik Malmlund
Nyheter

Trevlig sommar!

Efter en intensiv vår och trots en hel del distansarbete har vårt nationella och internationella arbete utvecklats i allt snabbare…

Prototypen Swedish Steel Denim
Nyheter

Nyinrett och välfyllt showroom väntar på att kunna öppna igen

Tre nya prototyper och ett nyinrett Smart Textiles Showroom på Science Park Borås. Nu hoppas bara på lättnader i restriktionerna…

Imogo Flex Dyer
Nyheter

Sjuhäradsföretag först i världen med ny miljövänlig teknik för texilfärgning

Företaget 7H Sjuhäradsbygdens färgeri satsar på ny teknik för textilfärgning. Det handlar om en teknik som revolutionerar genom att det…

Skiss på airbagjeans
Nyheter

Airbagjeans ska minska skador vid MC-olyckor

I flera år har vi konsumenter kunnat köpa och använda produkter med tillämpad airbag-teknik. Det används till exempel i cykelhjälmar…

Nyheter

Fin film om känseln som nyckel till kommunikation för dövblinda

Se dokumentärfilmen ”Empowering Persons with Deafblindness with Intelligent Gamified Wearables: SUITCEYES Documentary” (Youtube) Vad innebär det att varken höra eller…

Alla nyheter

Våra fokusområden

Hållbar Textil

Vi prioriterar hållbar utveckling och arbetar aktivt för att integrera miljöarbetet i alla delar av vår verksamhet. För oss är aspekter som resurseffektivitet, livslängd, återvinning, kvalitet och funktion viktiga begrepp. Vi är övertygade om att lösningen för en hållbar textil framtid ligger i mångfald.

Smarta och interaktiva textilier

Fokusområdet fokuserar på att genom smarta och interaktiva textilier lösa problem inom sjukvården. Inom området pågår flera projekt inom bärbar teknik (eng. wearable technologies) där forskare inom Högskolan i Borås och Textilhögskolan specifikt ingår som en viktig del i arbetet med framtagandet av textila innovationer. Fashion Tech är ett begrepp som växer fram och beskriver integration av teknik i plagg och faller därmed inom ramen för detta fokusområde.

Industri 4.0

Fokusområdet Industri 4.0 innebär avancerad produktion och nya tekniker som krävs föratt utveckla, i kombination med ökad digitalisering, en hållbar textil- och modeindustrin.

Om Smart Textiles

Med över 500 forsknings- och företagsprojekt sedan starten 2006 är Smart Textiles inte bara erkänd som en motor i svensk textilindustri, utan också etablerad som en viktig internationell aktör.

Kläder som övervakar din hälsa eller mäter dina rörelser. Teknik som gör det möjligt att återvinna textila fibrer och använda dem på nytt. Smarta textilier som revolutionerar våra liv.

Industrin kommer i framtiden gå från att vara en tygleverantör till att vara en del av samhällsutvecklingen. Textila innovationer som förbättrar både människors vardag och ger fördelar för industri, sjukvård och miljö. Men innovationer uppstår inte i ett vakuum. Det krävs en öppen miljö där röster från många olika bakgrunder möts och samtalar förutsättningslöst för att hitta både önskade och oväntade lösningar. Smart Textiles är den innovationsmiljön i norra Europa.

Forskning, näringsliv, institutioner och offentlig sektor möts för att finna framtidens lösningar idag. Med ett heltäckande erbjudande, med allt från grundforskning till prototypframtagning, är Smart Textiles den självklara partnern när en textil idé ska förverkligas eller ett behov mötas med textil teknik.

Kontakt

smarttextiles@hb.seBesök oss på:Smart TextilesSkaraborgsvägen 3506 30 Borås

Smart Textiles Showroom

Smart Textiles Showroom är en plats för möten och kunskap. Här finns olika textila material- och varuprover framtagna inom Smart Textiles olika projekt, samt från Textilhögskolans maskinparker och andra intressanta material inköpta från externa tillverkare.

Showroom