Skip to content

Smarta och interaktiva textilier

När Smart Textiles bildades 2006, som en del av Högskolan i Borås, var utgångspunkten att stärka forskningen inom området smarta och tekniska textilier samt att väcka ett intresse inom industrin för samarbeten över gränserna. Under 2014 inledde Smart Textiles en fördjupning av samarbetet med Södra Älvsborgs Sjukhus, som ett led i att stärka samarbetet för målgruppen Hälsa & Medicin. En stor del av samarbetet innebär att genom smarta och interaktiva textilier lösa problem inom sjukvården. Inom området pågår flera projekt inom bärbar teknik (eng. wearable technologies) där forskare inom Högskolan i Borås och Textilhögskolan specifikt ingår som en viktig del i arbetet med framtagandet av textila innovationer. Fashion Tech är ett begrepp som växer fram och beskriver integration av teknik i plagg och faller därmed inom ramen för detta fokusområde

Textil som renar vatten