Skip to content

Hållbar Textil

Vi prioriterar hållbar utveckling och arbetar aktivt för att integrera miljöarbetet i alla delar av vår verksamhet. För oss är aspekter som resurseffektivitet, livslängd, återvinning, kvalitet och funktion viktiga begrepp. Listan av projekt med hållbarhetsfokus kan göras lång och täcker en mängd olika områden. Vi är övertygade om att lösningen för en hållbar textil framtid ligger i mångfald.

Under de senaste åren har en rad projekt inom området Hållbar Textil genomförts. Forskningsprojektet Re:textile utvecklar nya designprinciper och produktionssystem för att möjliggöra cirkulära flöden i textilbranschen. Andra intressanta projekt där hållbarhet är centralt visas genom exempelvis Skogens Tyg där syftet är att ta nästa steg i utvecklingsprocessen mot en svensk papperstextil. Regeringsuppdraget, att etablera en nationell plattform för hållbart mode och hållbara textilier, Textile & Fashion 2030, befäster Smart Textiles roll som möjliggörare, katalysator och accelerator för textilindustrins väg mot hållbarhet. Syftet med satsningen är att etablera en plattform mellan aktörer i hela värdekedjan för att på så vis främja en omställning till giftfria och resurseffektiva kretslopp i en cirkulär ekonomi.