Om Smart Textiles

Med över 450 forsknings- och företagsprojekt sedan starten 2006 är Smart Textiles inte bara erkänd som en motor i svensk textilindustri, utan redan etablerad som en viktig internationell aktör. 

Kläder som övervakar din hälsa eller mäter dina rörelser. Teknik som gör det möjligt att återvinna textila fibrer och använda dem på nytt. Smarta textilier som revolutionerar våra liv. Det är inte helt lätt på att sätta fingret på vad smarta textiler innebär. Men vi vill genom utvecklingen av dem förbättra människors vardag och skapa nya arbetstillfällen.

På Smart Textiles ger vi forskare och näringsliv möjlighet att ta fram innovationer som ger fördelar för industri, sjukvård och miljö. Den röda tråden är textila processer. Många gånger handlar det om sådant vi normalt inte tänker på som textil. Det kan vara allt från textil betongarmering till kolfiberförstärkning i hockeyklubbor.

För att skapa dessa innovationer krävs en öppen miljö där röster från många olika bakgrunder förenas och samtalar förutsättningslöst. Det är här Smart Textiles kommer in i bilden. Hos oss möts forskning, näringsliv, institutioner och offentlig sektor för att finna fram­tidens lösningar idag. Som en del av Högskolan i Borås kan vi erbjuda ett heltäckande koncept med tyngdpunkten på experimentell forskning, prototypframtagning och ekonomiskt stöd.

Dessutom bidrar våra moderna maskinparker och fullskalelaboratorium till att vi är unika även i en internationell kontext – med möjligheten att gå hela vägen från vision till verklighet. Därför är vi den självklara partnern, när en textil idé ska förverkligas eller ett behov mötas med textil teknik.

Smart Textiles arbetar i huvudsak inom tre fokusområden

  • Hälsa och Medicin
  • Hållbar Textil
  • Arkitektur och interiör