Skip to content

Unik textilhätta mäter hjärnaktivitet

Unik textilhätta mäter hjärnaktivitet

Smart Textiles har finansierat framtagandet av en prototyp i form av en textil hätta som kan förenkla och förbättra mätning av hjärnaktivitet hos för tidigt födda barn. En unik metod för 3D-vävning framtagen av Siw Eriksson gör prototypen både mer miljövänlig och bekvämare för användaren jämfört med de elektrodplattor som används idag.

Mätning av den elektriska aktiviteten från hjärnan, en så kallad EEG-registrering, är ett värdefullt kliniskt verktyg i olika utredningar av hjärnans funktion. Bland för tidigt födda barn är det viktigt att till exempel följa hur hjärnan återhämtar sig efter en misstänkt syrebrist i samband med födseln. I dessa fall behöver EEG-mätningen genomföras under lång tid.

Den nuvarande metoden innebär en hel del konsekvenser för patienten och framför allt på för tidigt födda som har extra känslig hud. Elektroder som används är bl.a. svåra att applicera och få att hamna i exakt rätt läge under mätningen och de ger också tryck mot huden som ökar risken för hudskador hos för tidigt födda. Dagens metod kräver specialutbildad personal och trots detta blir ändå inte alla mätningar lyckade.

– Vi ville undersöka om man kan skapa en bättre och mer anpassad metod med elektroder som är mjuka mot huden, och där alla elektroder kan appliceras samtidigt genom att de sitter i en och samma struktur, säger Siw Eriksson, doktorand på Chalmers.


Unik metod för 3D-vävning

För att skapa den textilbaserade hättan har de inblandade forskarna använt sig av Siw Erikssons patenterade metod för 3D-vävning som gör det möjligt att alla ingående komponenter till hättan vävs i en och samma process.

Metoden gör att det går att väva en struktur bestående av olika material och nivåer (topografier) samtidigt. På så sätt undviker man att behöva producera olika delar på olika platser som sedan ska sättas samman. Genom att allt i stort sett kan vävas i en och samma sekvens blir det både mer kostnads- och miljöeffektivt.


Fortsatta tester och utveckling

Hittills har prototyper i olika skalor arbetats fram i en datoriserad handvävstol och den nuvarande prototypen är skapad för en vuxen person.

– Nästa steg blir att testa prototypen ”hättan” i laboratorium för att få evidens för att den lever upp till de ställda kraven inför klinisk testning, säger Siw Eriksson.

En prototyp av den textila hättan finns att se i Smart Textiles Showroom.