Skip to content

Forskning tar dövblinda ut ur mörkret

Forskning tar dövblinda ut ur mörkret

Ett plagg som kan agera som ett kommunikativt gränssnitt för dövblinda. Det kommer bli resultatet av ett unikt och nyskapande EU-projekt som startade i början på 2018. Högskolan i Borås koordinerar projektet som innefattar lärosäten och företag från sju olika länder. Smart Textiles bidrag är en viktig del i projektet som syftar till att ta fram en prototyp av smarta textilier som kan ge dövblinda nya kommunikationsmöjligheter.

Dövblinda är en grupp i samhället som är beroende av andra människor, som familjemedlemmar och assistenter, för att förnimma omvärlden. Nu ska forskare inom EU-projektet ”SUITCEYES” ta fram en prototyp av smarta textilier som kan ge dövblinda nya kommunikationsmöjligheter. Målet med projektet är att med hjälp av smarta textilier med integrerade sensorer och andra teknologier ta fram ett plagg som kan ta in information från omgivningen och därigenom möjliggöra språklig kommunikation för dövblinda.

Klädesplagg ska kommunicera med haptiskt språk

Tanken är att plagget överför informationen till bäraren genom ett haptiskt språk, alltså ett språk genom beröring och rörelser, och kan till exempel tala om för bäraren om någon tittar på hen eller var bollen hen tappade befinner sig i rummet.

– Smarta textilier är perfekt att använda när vi ska utveckla gränssnittet då vår kropp ständigt är i kontakt med textilier. Det är i stort sett bara i duschen den inte är det, säger Nils-Krister Persson, docent och forskningsledare inom Smart Textiles, vid Högskolan i Borås.

Den 17 januari gick startskottet för projektet som kommer att pågå under tre år. Vid projektets slut hoppas man ha en prototyp som sedan kan utvecklas till en produkt av de medverkande företagen.

– Vi tror att plagget sedan kan användas inom andra områden som till exempel inom elitidrott där tränaren kan övervaka idrottarens rörelser. Eller dykare eller brandmän som behöver röra sig där de har begränsad syn men också behöver ha sina händer fria, säger Nasrine Olson, universitetslektor vid Bibliotekshögskolan inom Biblioteks- och informationsvetenskap och projektkoordinator.

”SUITCEYES” står för: Smart, User-friendly, Interactive, Tactual, Cognition-Enhancer that Yields Extended Sensosphere. Projektet har fått finansiering från EU inom Horizon 2020 och kommer att pågå under tre år. Högskolan i Borås är projektkoordinator och ansvarar, genom Biblioteks- och informationsvetenskap samt Smart Textiles, för utveckling av det smarta haptiska gränssnittet genom att använda smarta textilier.