Skip to content

Nya forskningspengar till projektet Funktionell proteshylsa

Nya forskningspengar till projektet Funktionell proteshylsa

Projektet ”Funktionell proteshylsa” som koordineras av Smart Textiles har beviljats medel på 600 000 kr för fortsatt forskning och innovation.

Foto: Lindhe Xtend AB

Syftet med projektet är att utveckla en innovativ proteshylsa med utgångspunkt från den amputerades dagliga funktionsbehov. Genom smarta textila material är målet att uppnå en signifikant bättre komfortupplevelse jämfört med befintliga modeller, samtidigt som funktionalitet och stabilitet bibehålls.

Projektet har pågått sedan 2014 då en förstudie gjordes och har hittills resulterat i utvärdering av material och konstruktion samt framtagning av ett antal prototyper. Christoffer Lindhe, som själv är protesanvändare, har haft en aktiv roll i projektet och vid prototypframtagningen.

Projektet har beviljats medel ur Vinnovas utlysning “Swelife och MedTech4Health-projekt för bättre hälsa vår 2017” och är ett samarbete mellan protesföretaget Lindhe Xtend, Ortopedtekniska avdelningen vid Södra Älvsborgs Sjukhus, SWEREA IVF, Smart Textiles och Textilhögskolan i Borås.

De nya forskningspengarna kommer att användas till att utvärdera de framtagna prototyperna i form av funktionalitet- och komfortegenskaper, både i laboratoriemiljö och i protesanvändarens vardag.

Artikeln publicerades första gången 7 juni, 2017