Skip to content

Verksamheten

Det började med en idé: att sammanföra två textila världar för att skapa synergier i form av hållbara innovationer för framtiden. Resultatet kom 2006, då innovationssatsningen Smart Textiles såg dagens ljus.

Det grundläggande syftet för Smart Textiles är att utveckla, tillgängliggöra och konkretisera textila innovationer som kan användas i nyskapande, kommersiella produkter på oväntade sätt. Verksamheten är en motor när det gäller att underlätta och skapa nya samarbeten mellan forskning och näringsliv.

Smart Textiles är länken som krävs för att innovativa lösningar ska uppstå mellan textil kunskap som finns i näringslivet samt den forskning och utbildning som bedrivs på Högskolan i Borås. Idag är verksamheten lika mycket en nationell som internationell angelägenhet, där vi är drivande i Sverige i utvecklingen av smarta textilier.

Science Park Borås och Smart Textiles i Textile Fashion Center, Borås


Genom Smart Textiles får initiativtagare möjlighet att ta fram innovationer som innebär fördelar för samhället och med textila processer som gemensam nämnare. Smart Textiles innebär en unik möjlighet att sammanföra olika aktörer och intressenter genom mötesplatser och
därmed skapar vi en arena för nya idéer, prototyper och produkter samt nationellt och internationellt nätverkande. Grunden är den kompetens som vi upparbetat samt att vi trovärdigt kan skapa en helhet genom att sammanfoga hårdvara (produktionskompetens och prototypframtagning) och mjukvara (forskning och know-how).

Genom textila innovationer bidrar Smart Textiles till en bättre värld – sett utifrån vårt uppdrag inom samhällsnytta, internationella aspekter och med de resultat som vi genererar. Det gäller resurseffektivitet, hållbarhet och hälsa/ välbefinnande, något som blir tydligt när vi tar framsteg inom medicinteknik och arkitektur som exempel.

Verksamhetsberättelse

Läs mer om Smart Textiles 2008-2018.

Läs mer om Smart Textiles verksamhetsberättelsen för 2018.