Skip to content

Projektarkiv

Här presenteras ett urval av de projekt re:textile samverkat med.


Rave Review

Kan man göra high fashion av återbruk? Kan re-designade plagg platsa i modets absoluta finrum? Kan man skapa plagg som ligger långt fram stilmässigt av textila produkter som kasserats och skänkts?

Re:textile, Rave Review och Swedish Fashion Council gick samman i ett samarbete där man ville få svar på just dessa frågor i samband med utvecklandet av Rave Reviews kollektion för höst/vinter 2019. Kollektionen består av redesignade plagg som skapats av material hittat genom Circular Textile Initiatives insamling hösten 2018 samt genom Emmaus Björkås sorteringsanläggning i Göteborg. Kollektionen visades på Stockholm Fashion Week i februari 2019.

Arbetet med kollektionen gick ut på att hitta nya material, ny sömnadskapacitet och olika tekniker för att skapa en ekonomiskt hållbar och skalbar affärsmodell för high fashion remake. I arbetet med projektet tittade man på vad remake kan vara rent estetiskt, och hur olika tekniker kan användas för att skapa plagg som ligger långt fram stilmässigt.

Rave Review startades 2017 av Josephine Bergqvist och Livia Schück som en reaktion på avsaknaden av kreativt och snyggt hållbart mode. Med sitt arbete vill de visa att man kan arbeta progressivt med återvinning och att det inte spelar någon roll om kläder är tillverkade av nya eller gamla material.

XV Production

Ett exempel på företag som re:textile samverkat med under projektperioden har varit XV.

XV beskriver sig som ett visionärt och framåtsträvande inhouse-koncept inom textil, design och produktion med huvudkontor på Göta i Borås. Målet med verksamheten är att erbjuda nära design- och produktionsmöjligheter för mode-och textilföretag, med anledning av att mode- och textilindustrin i dag är en bransch med polerad yta, men med desto smutsigare baksida.

XV har också som ambition att främst arbeta med redan befintliga material och att reparation och omarbetning av textilier, framför att producera nytt, är ett grundläggande steg mot en mer cirkulär textilindustri.

Gynnsamt samarbete med re:textile

XV Production och re:textile har samverkat i olika utvecklingsprojekt inom området re:design.

Felicia Lundberg arbetar som project manager på XV Production och hon tycker att XV Production och re:textile kompletterar varandra väl, i den mening att XV tar vid praktiskt efter re:textiles förarbete.

– Tillsammans med re:textile har vi utvecklat redesignkollektioner för flera olika företag, bland annat Lindex, Cheap Monday, Rave Review och Björkå Frihet. XV Production har bidragit med den mer praktiska erfarenheten av re:design medan re:textile med sin  teoretiska expertis ofta fungerar som spindeln i nätet, säger Felicia Lundberg.

Samarbetet har bidragit till en växelverkan där re:textile i vissa fall har kunnat förmedla uppdrag vidare till XV Production, vilket har genererat nya kunder.

Förutom den utökade kundbasen har re:textile också inspirerat XV Production till att dra igång nya projekt med andra företag. Och genom att redesign är en viktig del i företagets säljteknik, så har kunders lagerhållning och tillverkningsprocesser kunnat ifrågasättas.

Regionalt stöd öppnar möjligheter

En del i samarbetet som Felicia Lundberg är extra stolt över är det med Björkå Frihet. Tillsammans har de tagit fram fyra olika prototyper som är tänkta att sättas i produktion framöver. Samarbetet har gått ut på att hitta ett sätt att omarbeta de plagg som Björkå Frihet får in, men som inte går att sälja på grund av fläckar eller för att de är av en modell och storlek som inte efterfrågas av kunderna.

– Nu håller vi tummarna för att arbetssättet som jobbats fram skall sättas i produktion och att Björkå Frihet på så vis ska få möjligheten att starta en egen produktion där de omarbetar plagg som annars hade kasserats som skräp.

Felicia Lundberg poängterar vikten av att Västra Götalandsregionen finansierar projekt som re:textile och den typen av initiativ och utveckling som drivs inom projektramen. Hon menar att det ger företag möjlighet att se redesign som något som skapar nya affärsmöjligheter,  inte bara om att göra någonting “bra” för miljön som ger en extra klapp på axeln.

– VGR:s stöd till re:textile möjliggör en utveckling av branschen, vilket skapar nytta för alla aktörer och gör att vi tillsammans kan arbeta mot målet att skapa en ny hållbar och cirkulär textilindustri.

Monki

I ett samarbete med modeföretaget Monki har Re:textile tagit fram ett butikskoncept för uppdatering av kläder. Syftet med att ta fram konceptet var att undersöka produktionssystem för kommersiell redesign och förutsättningarna för att förlänga livet på plagg genom utveckling av tjänster som kan ersätta nyköp.

I delprojektet Monki Re:Love uppfyllde man båda dessa syften genom att kunden har möjlighet att ta med ett gammalt plagg till butiken och där på ett kreativt sätt kunna uppdatera plagget istället för att köpa ett nytt. Med utgångspunkt i Monkis befintliga kundprofil genererades idén att utveckla olika artworks och tryck som kunden kan applicera på sina befintliga plagg för att aktivera och förlänga livet på dem. Designen på trycken utgick från Monkis grafiska profil för att knyta an till varumärket och skapa igenkänning och mervärde samt garantera att designen höll tillräckligt hög kvalité.

För att visualisera uppdateringen av plagg utvecklades en app där användaren kan välja plagg och addera tryck på den utifrån ett befintligt bibliotek. Användaren kan justera placering och storlek av trycket. Denna digitala prototyp fungerar både som designverktyg och ett verktyg för visualisering och försäljning av redesign-tjänst. 

Under två helger hösten 2018 genomfördes tester i Monkis butiker på Kungsgatan i Göteborg och Götgatan i Stockholm. Kunderna kunde då komma in i butiken med ett gammalt plagg och med hjälp av visualiseringsverktyget och en digitaltryckmaskin erbjöds de att på ett kreativt sätt uppdatera sina plagg. Istället för ett nyköp resulterade det i ett re:köp. Båda tillfällena blev en stor succé.

Efter att ha samarbetat med profilföretag, där kläder brandas om med reklam, såg Adrian Zethraeus möjligheten att redesigna arbetskläder av hög kvalité och göra dem mer modemässiga. Han såg också tidigt just Cheap Monday som potentiell samarbetspartner. Modeföretagets uttryck och målgrupp gick hand i hand med tanken på hur designen skulle kunna se ut. Och efter första mötet med företaget där idén togs emot på ett positivt och kreativt sätt satte arbetet igång.

Cheap Monday

Varje år kasseseras ca 300 000 plagg av Berendsens arbetskläder. Istället för att låta dessa gå till spillo såg Adrian Zethraeus, projektledare i Re:textile, en affärsmöjlighet och en chans till förlängt liv för arbetskläderna. Det som började i en tanke slutade i en färdig kollektion och ett lyckat samarbete med modeföretaget Cheap Monday.

Genom att färga, printa och uppdatera de uttjänta arbetskläderna gavs plaggen nytt liv och nytt värde. Processen hade många fördelar. Bland annat minskade användningen av nytt råmaterial, påverkan på miljön blev mindre och användning av vatten och kemikalier reducerades. Ambitionen med projektet var att vidga bilden av hur man kan återvinna kläder och att undersöka förutsättningarna att utveckla kommersiella redesignade plagg, både stilmässigt och ur ett kostnadsperspektiv som gick i linje med det etablerade varumärket Cheap Monday. Hela produktionen skedde inom ”Re-design Factory” i Boråsregionen och förutom Cheap Monday medverkade även Berendsen, Idésömnad, Korallen, Textilstudion och Nordiska Etikettbolaget.

Med kollektionen c/o Cheap Monday 2018 ville projektet belysa tidigare oupptäckta resurser och från dessa skapa en helt ny kollektion via redesign på olika sätt så att de slutligen genomgick omvandlingen från arbetskläder till mode.

”Det är viktigt för oss att hela tiden arbeta för en mer hållbar framtid. Med den här c/o Cheap Monday kollektionen upptäckte vi en signifikant källa med plagg som sågs som förbrukade. Att ge dessa plagg nytt liv känns fantastiskt då varje plagg redan har sin egen historia”, säger Carl Malmgren, kreativ chef på Cheap Monday.

Kollektionen som bestod av omkring 1000 plagg lanserades den 2 oktober 2018.  Det var jackor, byxor, t-shirts, sweatshirts och en väska, allt tillverkat av kasserade arbetskläder med det efterfrågade, slitna uttrycket, där borttagna lappar, hål och fläckar gjorde varje plagg unikt.

Kläderna såldes genom Cheap Mondays olika distributionskanaler. De gick bland annat att beställa på nätet via företagets webbutik, de fanns hos externa återförsäljare och i Cheap Mondays egna konceptbutiker.

”Dessa plagg är av väldigt hög kvalitet, de utvecklades ursprungligen för att klara extrema förhållanden. Att kunna återanvända dessa plagg och göra nya är en bonus, det innebär mindre avfall och blir samtidigt till nya plagg och produkter”, säger Adrian Zethraeus, projektledare Re:textile.

Carl Malmgren, kreativ chef på Cheap Monday, menar att hållbarhet är något som genomsyrar hela företaget och därför ansåg han att det var en självklarhet att arbeta med frågor som rör utveckling mot en cirkulär textilbransch. I det arbetet framhöll han relevansen i att arbeta med just Re:textile och nyttja den textila kunskap som finns i Borås för att skapa innovationer för hållbar utveckling.

Sedan lanseringen har kollektionen visats upp på bland annat Almedalsveckan i Visby, Stockholm Fashion week, Berlin Fashion week, FNs miljöförsamling i Nairobi och Avfalls- och återvinningsmässan i Jönköping. Även i media har kollektionen gett avtryck. Den har speglats ibland annat TVs program Efter Fem på TV4 och i SVTs Kulturnyheterna.