Skip to content

Seminarium: Textilsmart kommun

Nov 18

Avfall Sverige och Naturvårdsverket bjuder in till ett inspirationsseminarium om vad kommuner kan göra för att bidra till en mer hållbar textilkonsumtion under Europa minskar avfallet-veckan
den 16 – 24 november 2019 som detta år har temat Utbildning och information.

Tema: Så blir du en textilsmart kommun

18 november 2019

Kaffe och registrering kl. 9:00 – 9:30
Seminarier 9:30 – 15:00
Plats: Naturvårdsverket på Virkesvägen 2 i Stockholm
Lokal: Ekosystemet, plan 8

Program
Läs programmet (pdf 173 kB)

11:30 – 12:30 ”Utbud och efterfrågan i en cirkulär ekonomi” med Adrian Zethraeus, projketledare på re:textile /Science Park Borås.

Det går att minska den svenska textilkonsumtionens negativa miljöpåverkan, resurs- och kemikalieanvändning. Kommuner har en viktig roll att nå sina medborgare om hur de kan agera för en mer medveten textilkonsumtion genom att förlänga livslängden på kläder och textil och på så sätt förebygga avfall. Kommunen kan öka medborgarnas kunskap om textiliers påverkan på miljö och hälsa och inspirera dem till förändrade attityder och beteenden genom kommunikationsinsatser och genom kreativa projekt som fångar uppmärksamhet. Län och regioner är viktiga aktörer för att stärka kommuner i samarbeten över kommungränser.

Målgrupp
Seminariet riktar sig till representanter från olika delar inom kommunen som avfallssidan/tekniska kontor, miljökontor, konsumentvägledning, förvaltningschefer, miljöstrateger, klimatstrateger, näringslivskontor, upphandlare/inköpare, ekonomichefer, controllers, verksamhetsutvecklare, textillärare/konsumentkunskapslärare, kultur-och fritidsenheten, samt även från länsstyrelser och regioner som arbetar med hållbar konsumtion.

Kostnad
Det kostar inget att delta, däremot utgår en avgift på 500 kr om man inte kommer. Enkel lunch ingår.

Anmälan
Det går inte att delta via skype men delar av seminariet filmas så att det går att ta del av utvalda delar i efterhand som publiceras på Naturvårdsverkets webb.

Om Textilsmart
Naturvårdsverket, Konsumentverket och Kemikalieinspektion genomför kampanjen Textilsmart fram till 2021 som genom kunskap, fakta, tips och råd ska inspirera konsumenter till en mer hållbar textilkonsumtion. Målgrupper är unga, kvinnor och storstadsbor.

Om Europa Minskar Avfallet
“Europa minskar avfallet” är ett EU-projekt som genomförs för elfte året i rad! Årets tema är Utbildning och kommunikation kring att minska avfallet. Temat fokuserar på informations- och utbildningsinsatser för att väcka allmänhetens intresse på avfallsminimering, samt kommunikationsinsatser för att nå en specifik eller bred målgrupp för att sprida kunskap om hur man bäst kan minska sitt avfall. Avfall Sverige är nationell samordnare. Under veckan anordnas aktiviteter runt om i hela EU. Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet.

Vid frågor, kontakta: 

Rebecca Uggla, Naturvårdsverket: rebecca.uggla@naturvardsverket.se

Anna-Carin Gripwall, Avfall Sverige: anna-carin.gripwall@avfallsverige.se