ST-195 Textila ytor med Antimikrobiell aktivitet

Projektet kräver fullständig sekretess