Skip to content

ST-300 Nya textila strålskydd

Texray har utvecklat världens första strålskyddande textil. Texrays produkter används inom operationssjukvård för att skydda mot röntgenstrålning. I detta projekt avses att vidga bredden av innovationen för att identifiera nya applikationsområden. Texrays patenterade teknologi används som bas och olika designparametrar varieras för att finna nya intressanta egenskaper som kommer slutanvändaren tillgodo.

Företag: Texray