Skip to content

ST-213 Algbläck för digitaltryck på textil

Projektet ”Algbläck för digitaltryck på textil” är ett förstudieprojekt som utförs av företaget Mounid i samarbete med forskningsinstitutet RISE, Research Institutes of Sweden. Projektet arbetar med att utveckla en helt naturligt algbaserad ersättning till dagens bläck som används inom digitaltryck i textil- och modebranschen.

Företag: Mounid