Skip to content

ST 212 Svensk ull i framtiden

Projektet kommer att genomföras som två delprojekt.

  • 1. Den första delen handlar om en kartläggning av dagsläget för svensk ullindustri. Var finns tvätterier, spinnerier, uppfödare? Vilka ullsorter finns och vad man kan göra med dem? Vilka intressenter finns idag? Finns det någon möjlighet att hantera svensk ull idag? Intressenter kommer att kontaktas för att få en bra bild av dagsläget. I början av våren kommer en workshop anordnas med olika intressenter för att få deras input kring vad de har för utmaningar, men även vilka idéer de har för att få till en mer högvärdig svensk ull.
  • 2. Parallellt med detta kommer en teknisk undersökning/forskning bedrivas för att se vilka möjligheter som finns till att extrahera lanolin och andra ullfetter med subkritiskt vatten. Lanolinet kan användas inom en rad olika områden och kan ge ett högra värde till ullprodukten. I denna undersökning kommer de stora ullsorterna i Sverige att användas för att undersöka skillnader och/eller likheter och möjligheter.