Skip to content

ST-210 TWOOD, del 2

TWOOD är ett innovativt material som syftar till att ge denim ett andra liv, samtidigt som det ersätter fossilbaserade material i olika produkter.

Foto: Lennart Sjöberg

Metoden som framställer materialet är patentsökt och världsunik. Utveckling av materialet sker i samarbete med Smart Textiles, Wargön Innovation och SWT Development samt Lill O.Sjöberg som är innovatören. Projektets syfte är att identifiera och utveckla produktionsprocessen med mål att skapa en mindre (prototyp)produktions enhet. Samt att ta fram produkt prototyper i samarbete med kommersiell aktör och utvärdera materialets egenskaper.