Skip to content

ST-209 Biorock-hållbara lösningar till vården

Biorock – hållbara lösningar till vården har som syfte att ta fram en demoprodukt i form av en nonwovenbaserad besöksrock i funktionaliserad cellulosa som på viktiga punkter motsvarar vårdens behov och krav.

Besöksrocken är även återvinningsbar. Samma typ av besöksrock återfinns inom flera branscher som läkemedels- livs- och hudvårdsindustrin. Genom exemplets makt vill projektet kommunicera till beslutsförfattare inom vården att det med ganska enkla utvecklingsinsatser går att ta fram miljö- och verksamhetseffektiva alternativ till dagens oljebaserade textila produkter och lösningar.

Demoprodukten blir en bärare av, och inspiration för innovation som kan komma sjukvården till godo. I projektet deltar Cellcomb, Smart Textiles, Textilhögskolan, Organoclick, UMV Coating, Re:newcell, Stockholms Läns Landsting och Wargön Innovation.