Skip to content

ST-206 Studie av stickad dyna av ull för trycksårsprevention

Ull har potentiella egenskaper för att kunna reducera tryck, friktion, fukt och värme. Projektet syftar till att utvärdera om ullen kan utvecklas till ett trycksårsförebyggande hjälpmedel.
Projektet är ett samarbete mellan Smart Textiles och Södra Älvsborgs Sjukhus.