Skip to content

ST-201 TWOOD

Twood AB utvecklar i samarbete med Smart Textiles, Wargön Innovation och SWT Development ett nytt biobaserat material av textilt spill, framtagen med en ny och innovativ teknik.

Foto: Lennart Sjöberg


Projekts syfte är att identifiera och utveckla produktionsprocessen med mål att ta fram prototyper och utvärdera materialets egenskaper.