Skip to content

ST-199 Fördjupning av papperstextil

Textil av papper är ett prioriterat område inom Smart Textiles fokusområde Hållbar Textil. En rad projekt har genomförts och Smart Textiles har finansierat material till flera examensarbeten inom området. För att kunna utveckla området har Smart Textiles under en 6 månaders period anställt en forskningsassistent för att intensifiera arbetet.