Skip to content

ST-198 BIRGIT – Bistatic Integrated Radar on Geo-Inert Textiles

I ett varmare klimat med större städer ökar faran genom skogsbränder markant. Människan är den största orsaken till dessa bränder vare sig det beror på brott eller slarv. Främst bränder i stadsnära skogar kräver oerhörda resurser att detektera och snabba insatser att släcka.

Småskalig, automatisk branddetektion är det självklara målet. För detta ändamål byggs ett speciellt radarsystem som använder sig av vanliga radio- och mobilsignaler. Vi mäter vågornas utbredning och styrka och kan så lokalisera även de minsta eldhärdar. Eftersom vi inte behöver skicka ut någonting behöver vi bara lite el för att mäta signalerna. Radarn kommer dessutom att grävas ner i marken för att bättre tåla vädret och tåla till och med att ligga i mitten av en skogsbrand. Då ska antennerna vara vävda av fukt- och frosttålig textil. Med ett nätverk av sådana radarsystem vill vi snabba upp larmkedjan. Bara en kvart kortare larmtid halverar ytan som brinner upp.