Skip to content

ST-193 Trådlös kontaktering

Projektet är inriktat mot ett av de mest centrala problemen inom smarta textilier nämligen elektrisk kontaktering. Detta är fundamentalt för att koppla mellan olika sensorer och aktuatorer. I projektet studeras en möjlig teknik för elektisk kontaktering som har potental att passa för de flexibla, mjuka, töjbara substrat textil är.