Skip to content

ST-192 Fibrer från biopolymerer, polymera material av naturligt ursprung

Vår miljö blir allt mer belastad av fossilbaserade icke-nedbrytningsbara polymera material. Mycket forsknings- och utvecklingsresurser läggs idag på att finna dugliga alternativa material som baserar sig på biologiskt nedbrytbara polymerer med förnyelsebar råvara såsom kolhydrater, stärkelse och protein.

Det övergripande målet i detta projekt är att sammanställa en litteraturstudie om vilka biopolymerer som finns idag och som är lämpliga för textil. Avsikten är också att ta fram prototyper och undersöka den textila prestandan på dessa.