Skip to content

ST-184 Förstudie av trycksårsförebyggande fäll av fårull

Förstudien syftar till att utvärdera om ullmaterial kan utvecklas till ett trycksårsförebyggande hjälpmedel.