Skip to content

ST-176 Made from Air – klimatpositivt mode

Projektets mål är att skapa textilfibrer och tillverka kläder gjorda på växthusgas och luft med hjälp av en ny tillverkningsmetod. Projektet är ett samarbete mellan Smart Textiles och Desicated Institute.