Skip to content

ST-165 Vattentät och fluorkarbonfri textil

Foto: OrganoClick AB

Material och kemibolaget OrganoClick AB utvecklar miljövänliga och vattentäta funktionstextilier tillsammans med Swerea IVF och Smart Textiles. Vattentät funktionstextil används frekvent i sport- och friluftskläder där konsumenter ställer höga krav på funktion och kvalitet. Idag innehåller de flesta av dessa textilier ämnet fluorkarbon och det har de senaste åren visat sig att många fluorkarboner har mycket negativa miljö- och hälsoeffekter. Bland annat så bryts de i princip inte ned i naturen. Många varianter leder till hormonstörningar hos djur som minskad fertilitet, cancer och dödfödda ungar. De påverkar även oss människor när nivåerna är tillräckligt höga. Målsättningen med projektet är att utveckla vattentäta funktionstextilier som är helt fria från fluorkarboner men samtidigt håller god funktion och kvalitet så att textilierna kan användas i sport- och friluftskläder.

Företag: Organoclick AB