Skip to content

ST 164 – Mjuka lastbärande strukturer i textila material för implantation i människokroppen. Del 2.

Ortoma utvecklar ett koncept som möjliggör individanpassade ortopediska implantat och behandlingsmetoder inom ortopedin.

Ortomas metod är betydligt mindre invasiv än dagens behandlingar och implantatet anpassas till varje patients unika anatomi. Tekniken förväntas korta ner konvalescenstiden och minska postkirurgiska komplikationer. I Ortomas koncept ingår ett system i form av programvara, patientanpassade diskar, samt kirurgiska verktyg som underlättar införandet av implantaten. I detta projekt avser Ortoma i samarbete med Smart Textiles i Borås samt Ortopeden på Sahlgrenska universitetssjukhuset att ta fram en artificiell disk som kan efterlikna en naturlig disks beteende. Projektet syftar även till att identifiera de material och produktionsmetoder som kan vara lämpliga för att producera en sådan diskprotes.

Företag: Ortoma AB