Skip to content

Utbildning – Hållbara designprocesser inom mode och textil (tillsammans med Nordiska textilakademin)

Apr 19

Sista anmälningsdag: 16 april

Välkommen till ett digitalt kompetensutvecklingsprogram för dig som arbetar med t ex design, produktutveckling eller inköp inom mode- och textilbranschen.

Programmet syftar till att bidra i utvecklingen av Sveriges mode och textilbransch mot att må målen i Agenda 2030 och mot ett mer resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan. Här kan vi med rätt verktyg, gemensamt driva ansvar, utveckling och innovationer.

Kursen passar dig som är eller har varit anställd inom ett mode och/eller textilföretag och som vill vara med i utvecklingen av en mer hållbar bransch. Är du nyfiken på varför vi måste ställa om till cirkulära processer? Vill du ta del av många inspirerande exempel från hur andra redan börjat den resan? Då är du varmt välkommen!

Kursen är en del av projektplattformen re:textile och finansieras av Naturvårdsverket och Västra Götalandsregionen. Den är framtagen i samarbete med:

Science Park Borås
Proteko genom Nordiska Textilakedemin
Textile & Fashion 2030
Klimat 2030
Representanter från forskning och näringsliv

Läs mer