Skip to content

Textile Challenge 8 – Transparency & Traceability

Oct 25

Välkommen till nästa Textile Challenge den 25 oktober kl. 9-12:00 på temat ”Transparency & Traceability”. Lyssna till spännande talare från bland andra Circular Fashion, RISE, Svensk Handel och öka kunskapen kring hur man kan arbeta med transparens och spårbarhet genom en avslutande workshop kl.13-16:00.
Anmäl dig senast 21 oktober!

Konferensen lyfter fram möjligheter för textil- och modeföretag att arbeta med transparens och spårbarhet i sin värdekedja för att göra mer hållbara val.

Du får veta:
• hur företag måste arbeta med transparens och spårbarhet för att följa kommande lagar och policys
• vilka möjligheter det finns att använda transparens och spårbarhet för att skapa konkurrensfördelar
• vad vi behöver tänka på/ göra för att skapa förändring på systemnivå.

Det kommer också finnas möjlighet att delta i en workshop efter det ord kring hur olika verktyg såsom PLM-system kan användas som utgångspunkt för arbete med transparens och spårbarhet.