Skip to content

SUITCEYES symposium

May 17

Living through Touch – Smart Haptic Communication for Inclusion, Accessibility and Participation

Välkommen till SUITCEYES slutsymposium!

Symposiet kretsar kring området dövblindhet. Resultat från EU-projektet SUITCEYES kommer att presenteras.
Till sypmposiet har framstående inbjuda talare bjudits in och det bjuds på olika aktiviteter i syfte att öka medvetenheten och främja fortsatta samtal och aktiviteter efter projektets slut.

Datum: 17-18-19 maj, 2021
Tid: 12:00–17:00
Plats: Online
Språk: Engelska
Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig till symposiet

Arrangeras av SUITCEYES

Högskolan i Borås, Projektkoordinator, Sverige
Centre for Research & Technology Hellas, Grekland
Offenburg University of Applied Sciences, Tyskland
University of Leeds, Storbrittanien
Eindhoven University of Technology, Nederländerna
Les Doigts Qui Rêvent, Frankrike
Harpo Sp. z o.o., Polen