Skip to content

Inn2Health Cross Collaboration Day: Covid-19

Sep 08
Inn2Health växlar upp för bättre skyddsutrustning mot covid-19
8 september kl 09:00 – 12:00

Genom att se bortom den ursprungliga coronakrisen finns behov av en förbättrad långsiktig arbetsmiljö för hälso- och sjukvårdspersonal. Det gäller framförallt för personlig skyddsutrustning (PPE), som sällan är skräddarsydd för användning under långa timmar, svåra förhållande, hårt arbete och varierade personliga krav, såsom för exempelvis glasögonbärare eller personer av olika kroppsstorlekar. Den 8 september bjuder vi in till Inn2Health Cross Collaboration Day där du kan dela med dig av dina, och inspireras av andras idéer och innovationer för att lösa dessa problem.

Anmäl dig här.