Skip to content

Disputation – Sina Seipel

Apr 07
Ink jetting of photochromic ink – Towards the design of a smart textile sensor

Tid: 10:00 — 12:00
Dag:7 april, 2020
Plats: Zoom och M404
Evenemangstyp: Disputation

Välkommen när Sina Seipel lägger fram doktorsavhandling inom Textil materialteknik för offentligt försvar med titeln:
Ink jetting of photochromic ink – Towards the design of a smart textile sensor.

Sina Seipel Foto: Högskolan i Borås

Sina Seipels forskning handlar om att utveckla en smart textil som känner av UV-strålning och som samtidigt produceras på ett mera hållbart sätt. Fotokroma textilier skiftar färg och kan på så sätt hjälpa användaren att veta när det är dags att gå ur eller skydda sig mot solen eller annan form av UV ljus. Senaste årtionden har det forskats mycket kring smarta textilier, men förhållandevis få produkter har nått marknaden. Genom att använda nya produktionsprocesser för tryck och härdning som kräver mindre vatten, kemikalier och energi jämfört med konventionella tryck-, färgnings- och härdningsprocesser, ska den textila UV-sensorn ha bättre förutsättningar att komma ut på marknaden.

Opponent är professor Karen de Clerk och disputationen är på engelska.

Högskolan i Borås har smittskyddsrestriktioner på plats därför kommer disputationen genomföras utan publik i lokalen. Publik kan ta del av disputationen digitalt och kostnadsfritt via Zoom.

Anslut genom denna zoom-länk

Meeting ID: 918-289-904