Skip to content

Cirkulära arbetskläder – kartläggning

Apr 08

Klimatlöfte 9 – vi möjliggör cirkulära arbetskläder

Vid den senaste workshopen inom Kommunernas klimatlöfte sågs ett behov av kartläggning och analys av nuläget för att hitta möjligheter framåt. Cirkulär Kommun tillsammans med Kommunernas klimatlöften bjuder nu in till tre tillfällen där vi kartlägger, analyserar och delar erfarenheter.

Välkomna till ett inledande webbinarium där en mall som kan använads för att kartlägga kommunernas arbete kopplat till arbetskläder presenteras. Denna kartläggning kommer sedan att ligga till grund för kommande workshop den 5 maj.

Målgrupp: Kommuner inom Västra Götalandsregionen som antagit Klimatlöfte 9 – vi möjliggör cirkulära arbetskläder, men självklart är även andra kommuner som är intresserade och vill arbeta med frågan välkomna.
Relevanta funktioner: miljö/hållbarhetsstrateger, inköpsfunktioner, upphandlare och verksamhetsutvecklare/utredare etc.

När: 8 april kl. 9.00-10.00
Var: digitalt via Zoom

ANMÄLAN

Kommande tillfällen:

5 maj: Workshop i DO-tank Center i Borås där kartläggningen analyseras ur ett cirkulärt perspektiv. Målet med workshopen är att hitta åtgärder och aktiviteter som kan möjliggöra cirkulära arbetskläder. Under dagen kommer det även att erbjudas rundvandring i DO-tank Center och inspiration från andra projekt inom Science Park Borås.

Hösten 2022: I ett digitalt möte följs kartläggning och workshop upp, och vi delar med oss av våra erferenheter och lärdomar.