Skip to content

Big Do- Inbjudna visionärer utvecklar nya idéer

Aug 26
Foto: Anna Sigge

Borås, 26-30 augusti

Den nationella plattformen för hållbara textilier och hållbart mode, Textile and Fashion 2030, bjuder in visionärer inom textil- och modeindustrin för att under en veckas tid använda den infrastruktur som finns vid Textilhögskolan för att skapa prototyper baserat på en utmaning som presenterats ett antal månader innan aktiviteten.

Detta är den första Big Do inom ramen för Textile & Fashion 2030 och anordnas den 26-30 augusti i Borås, för inbjudna designers och andra visionärer.

Målet är att ta fram inspirerande modeller/prototyper som visualiserar plattformens målsättning för att översätta globala och nationella mål till textila produkter.
Resultaten kommer att ställas ut i utställningsdelen Exposé.

Typ av aktivtet: Workshop/ Hackathon