Skip to content

Samverkansdag om fallprevention

May 26

Välkommen till den gränsöversskridande samverkansdagen ”Get the balance right: Inn2Health tackles fall prevention” med fokus på fallprevention.

Evenemanget vänder sig till innovatörer, entreprenörer och företag från olika sektorer som verkar för innovativa lösningar som kan minska risken för falllolyckor.

Evenemanget är digitalt.

Språk: Svenska

Tid: 08:30 – 12:30

Anmälan senast 23 maj (Obs! Anmälningssidan är på engelska med sidtiteln ”Get the balance right: Inn2Health tackles fall prevention”

Arrangör: Sahlgrenska Science Park

Mer om projektet INN2Health

Inn2Health är ett 3-årigt teknik- och branschöverskridande samverkansprojekt mellan alla science parks inom Västra Götalandsregionen (VGR), samt MedTech West och VGR genom Innovationsplattformen och Koncerninköp.

Läs mer om projektet på Högskolan i Borås webbsida