Skip to content

Utbildning – Hållbara affärsidéer i butiken (tillsammans med Nordiska textilakademin)

Apr 19

Sista anmälningsdag: 16 april

Välkommen till ett digitalt kompetensutvecklingsprogram för handelsanställda inom mode och skor, kopplat till F/ACT Movement.

Programmet syftar till att utveckla handeln för mode och skor till att främja ett mer resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan samt en hållbar konsumtion som driver ansvar, utveckling och innovationer.

Målet med programmet är att stärka utvecklingen av hållbara affärsidéer, genom att utveckla cirkulära tjänster och produkter och på så sätt skapa nya sätt att möta och stötta framtidens medvetna konsumenter. Detta ska leda till att företagen bidrar till målen i Agenda 2030 och skapar nya ekonomiska fördelar.

Kursen passar dig som är eller har varit butiksanställd inom mode och skor och arbetar i vill  inspireras och vara med i utvecklingen av framtidens handel. Hållbar handel är en viktig fråga för handelns framtid och är du nyfiken på hur det kan tänkas gå till och vill ta del av många inspirerande exempel från andra företagare så passar kursen dig!

Kursen är framtagen i samarbete med

• Science Park Borås

• Proteko genom Nordiska Textilakedemin

• F/ACT Movement

• Västra Götalandsregionen genom Klimat 2030

• Svensk Handel

• Marketplace Borås

• TEKO

• Agenturföretagen/Association of trade partners Sweden

• Representanter från näringslivet

Läs mer