Skip to content

Smart Textiles bidrar till banbrytande blå innovation i stort EU-miljonprojekt

Smart Textiles bidrar till banbrytande blå innovation i stort EU-miljonprojekt

Science Park Borås, Smart Textiles och Textilhögskolan satsar på alger! Det stora forskningsprojektet LOCALITY – ett prestigefyllt EU-uppdrag med finansiering på närmre 100 miljoner kronor – ska gå till botten med havets cirkulära potential.

Projektet handlar om att använda havets resurser – som exempelvis alger – till cirkulära system i bland annat Sverige, Norge och Nederländerna.

– Havet är en outnyttjad resurs man kan använda till mycket mer än man gör i dag, säger Nils-Krister Persson, docent vid Textilhögskolan i Borås och forskningsledare för Smart Textiles Technology Lab.

 

LOCALITY inriktar sig geografiskt på Nordsjön och Östersjön, där överskott av alger är ett stort problem. 27 samarbetspartners från 12 olika länder kommer att tillsammans jobba för att utveckla cirkulära hållbara värdekedjor, sammankoppla industriella aktörer och ta fram olika typer av algbaserade produkter på marknaden. Det gäller allt från livsmedel, kemikalier, djurfoder och textilfärg.

Science Park Borås och Textilhögskolan har hand om den textila delen av projektet. Samarbetspartnern Mounid AB – som sedan flera år tillbaka har samarbetat med Smart Textiles – har exempelvis redan tagit fram giftfria textilfärger genom ett så kallat algbläck.

Kan minska energiförbrukning med 90 procent

– Det är jättespännande! säger Nils-Krister Persson. Med naturlig textilfärgning kan vatten- och energiförbrukningen för färgning av textilier minska med upp till 90 procent jämfört med konventionell färgning.

Förutom att ta fram produkter som kan utvinnas från alger ska forskningsprojektet se över de ekonomiska fördelarna med detta, och samtidigt värna om att skydda och återställa marina ekosystem. Projektet sjösattes under en gemensam uppstartsträff i Oslo den 12 juni, där Nils-Krister Persson var på plats tillsammans med Anna Björkquist, forskningsassistent vid Högskolan i Borås.

Nästa steg för Locality blir att testa och utforska möjligheterna för att bygga upp leveranskedjor från algodlingarna i Östersjön där de redan utvinner algbläck och naturliga färgämnen. Läs mer om projektet här.

 

FAKTA
  • LOCALITY-projektet är en del av EU:s stora forsknings- och innovationsprogram Horizon Europe, och dess delområde ”Hälsosamt hav och vatten till 2030”.
  • LOCALITY är en förkortning för ”Nature-positive algae-based food, agriculture, aquaculture and textile products made in North and Baltic Sea ecosystems”.
  • Projektet leds av Norges institut for vattenforskning (NIVA). De övriga 27 samarbetspartnerna kommer från Sverige, Danmark, Norge, Finland, Estland, Litauen, Polen, Tyskland, Belgien, Nederländerna, Frankrike, Portugal, Spanien och Slovenien.
  • Projektet startar 1 juni 2023 och avslutas 2027. Projektet har en total budget på ca 85 norska miljoner kronor.