Skip to content

Textila strålskydd förbättrar arbetsmiljön för operationspersonal

Textila strålskydd förbättrar arbetsmiljön för operationspersonal

I projektet “Nya textila strålskydd” har Smart Textiles hjälpt företaget Texray att ta fram nya prototyper för världens första strålskyddande textil.

Texrays patenterade teknologi används redan i huvud- och halsskydd inom sjukvården för att skydda operationspersonal mot röntgenstrålning. Målet med projektet har varit att utforska den strålskyddande textilens vävegenskaper för att kunna utveckla nya produkter för fler applikationsområden.

Genom att testköra olika trådkvaliteter och bindningsmönster i Textilhögskolans vävmaskiner har den nya strukturens inverkan på de strålskyddande egenskaperna hos textilierna kunnat utvärderas. Därefter designades en prototyp i samarbete med Syverket i Borås på ett strålskyddande täcke som kan läggas över patienter för att minska strålningen för personalen under röntgen-guidade operationer, och som nu går att se i Smart Textiles Showroom.

– Vi arbetar för att sjukhuspersonalen skall få en säker arbetsmiljö och vår innovativa produkt som varit i fokus för projektet har visat sig ge en radikal förbättring för kardiovaskulära operatörer. Joniserad strålning, även i låga doser, kan ge permanenta skador för den som utsätts för det och med vårt vävda strålskydd minskar risken för strålningsrelaterade sjukdomar hos operatörerna avsevärt, säger Fredrik Gellerstedt, grundare och teknisk direktör på Texray.