Skip to content

Hjälp oss bygga en remake-maskin

Hjälp oss bygga en remake-maskin

Historiskt sett har vi varit bra på att öka livslängden på klädesplagg som redan är tillverkade genom att lappa, laga och sy om. Det är ett hantverk som vi nu börjar värdesätta igen, men som de flesta inte längre behärskar. Tänk om vi hade en maskin som kunde göra jobbet åt oss.

Projektet Mikrofabriker söker företag och personer som vill vara med och utveckla en remake-maskin för kläder. En maskin som själv identifierar defekter på plagg och automatiskt rättar till dem så att plagget får nytt liv. Prototypen som utvecklas kommer att användas och visas upp i DO-tank Center i Textile Fashion Center i Borås.

– Den hållbara framtiden är redan här. Vi har kunskapen, erfarenheten och entreprenörerna som kan få det att hända. Genom att kombinera automation och textilproduktion kan vi lösa några av de problem som vi själva har skapat under de senaste 30 åren, säger Erik Valvring, innovationsstrateg på Science Park Borås.

I prototypen kombineras automation från industrin med tekniker från klädproduktion. Tanken är att testa lösningar som vision-system, automatiska symaskiner, smarta infärgningsmaskiner och AI-lösningar för design av plagg. Parallellt med prototyputvecklingen kommer olika affärsmodeller utforskas och utvecklas.

– Projektet Mikrofabriker skapades för att vi såg möjligheter att implementera flexibel automation för att skapa kundanpassade produkter med en cirkulär affärsmodell. Vi använder affärsmodellen som ett strategiskt verktyg för att utveckla konkurrenskraftiga produkter och tjänster, säger Elin Asplund, projektledare på Automation Region.

Tillverkningen av kläder och skor står för 10 procent av de globala växthusgasutsläppen. Det är mer än alla internationella flyg- och sjötransporter tillsammans. Genom att driva utvecklingen mot lokal produktion med hög automationsgrad och små, anpassade kollektioner skapas arbetstillfällen, konkurrenskraft och hållbarhet.

– Sverige kan gå före med automatiserade lösningar för reparationer, remake och secondhandmode. På så sätt kan vi skapa förutsättningar för konkurrenskraftiga företag i en kommande miljardindustri, säger Elin Flybäck, projektledare för Mikrofabriker vid Science Park Borås.

Vill du vara med och utveckla en remake-maskin?

Ta chansen att utforska automationslösningar tillsammans med automationsföretag och modeföretag. Kontakta Ellen Flybäck för mer information – hej@ellenability.se

Om Mikrofabriker

Projektet Mikrofabriker undersöker om det med hjälp av automation, det vill säga robotik, digitalisering och annan teknologi, går att skapa lönsam och småskalig textil produktion i Sverige.  Projektet drivs av Science Park Borås och Automation Region och är finansierat av Tillväxtverket, Vinnova, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, Högskolan i Borås och ACG Nyström.

Läs mer om Mikrofabriker.

Text: Anna Sandberg
Foto: Vasilios Bartziokas