Skip to content

2021 – ett år av internationell dignitet

2021 – ett år av internationell dignitet

Susanne Nejderås tankar om 2021

Julen börjar närma sig och vi kan med tillförsikt blicka tillbaka på ett annorlunda år där kulturell samverkan varit en ledstjärna genom flera projekt och aktiviteter. Att lösa textil- och modeindustrins problem kräver samarbeten på lokala, nationella och internationella plan eftersom att branschen är global och så även lösningarna. I år öppnade vi därför upp vår innovationsmiljö för världen och bjöd in företag från USA och Sydafrika att delta i vårt Big DO Design Hackathon. En satsning som gav en fin utdelning med resultat över förväntan.

Utmaningar

För att skapa förändring behöver vi, förutom global samverkan, gå samman och enas kring vad vi ska prioritera och hur vi gör det. Följaktligen deltog och arrangerade vi konferenser, rundabordssamtal och förde dialoger med många parter – från FN och EU till Sveriges regering, företag och andra intressenter där det tydligt finns en vilja för en förändring. En av de största utmaningarna vi står inför är att förändra attityder och bryta invanda beteendemönster. Men intresset för alla våra projekt och aktiviteter har gång på gång visat på att många företag är villiga att ställa om och göra skillnad på riktigt!

Förutom vårt stora hackathon har vi genomfört en rad olika projekt och aktiviteter, såsom Almedalen i Borås, Textile Challenge och en internationell konferens. Vi har också fortsatt vårt projektarbete med intressanta resultat inom alla våra fokusområden. Inom området Hållbar textil bedriver vi flera projekt där några av dem fokuserar kring nya råmaterial, såsom ull. Här har vi haft möjligheten att starta en kunskapsnod inom området och vi ser fram emot en spännande utveckling framåt.

Spännande framtid

Inom området Smarta och Interaktiva textilier ser vi många lyckosamma resultat under året där projektet Suitceyes, som utvecklat plagg för personer med dövblindhet, berört många och fångat allmänhetens intresse. Projektet Mikrofabriker, inom fokusområdet Industri 4.0, fortsätter att utvecklas med lokala produktionshubar i en global kontext där bland annat en kollektion skapades tillsammans med Gina Tricot. Ett intressant framtidsprojekt som väcker många tankar och kan få stor påverkan framöver.

Den kreativa och digitala utvecklingen har verkligen banat vägen och stärkt våra globala samarbeten. Tillsammans med en öppenhet kring förändring och en vilja att vara med i omställningen till en cirkulär ekonomi visar på goda förutsättningar att uppfylla visionen mot en bättre värld.

Med dessa ord känner jag mig trygg att ta lite julledighet och hoppas att jag delar känslan med er.

Jag önskar er en God Jul och ett Gott Nytt År!

Susanne Nejderås, Chef och Textilstrateg Smart Textiles