Skip to content

Ny modell för att möta behov och utmaningar inom hälso- och sjukvården

Ny modell för att möta behov och utmaningar inom hälso- och sjukvården

Projektet Inn2Health är ett samarbetsprojekt där Science Park Borås tillsammans med övriga västsvenska science parks, MedTech West och Innovationsplattformen Västra Götalandsregionen under 3 år har drivit branschöverskridande samarbete för teknikutveckling och innovation. Nu lanseras modellen Inn2Solutions, ett verktyg för att möta behov och utmaningar inom hälso- och sjukvården.

Projektguppen inom Inn2Health

Syftet med Inn2Health har varit att stärka västsvenska företags deltagande i Cross Collaboration-projekt genom tillgång till science parks nätverk, kompetens, kunskap och teknik. Fokus har varit på folksjukdomar och andra relevanta problemområden som Västra Götalandsregionen identifierat. Inn2Health har under projekttiden arbetat fram modellen Inn2Soultions för att möta behov och utmaningar inom hälso- och sjukvården. Med Inn2Solutions kan även andra branscher göra samma sak.

Linda Nydén, projektledare vid Science Park Borås, har varit med och arbetat i projektet:

– Science Park Borås driver idag en mängd olika projekt där samverkan är en viktig del i de flesta av projekten.  För att nå ett bra samverkansarbete behöver man dels ett brett nätverk för att hitta rätt parter för projektet, men också en bra metodik för hur det ska gå till på bästa sätt. Vi har genom Inn2Health projektet breddat vårt nätverk främst inom science parkerna inom Västra Götalandsregionen men också genom nya kontakter med deltagande parter från ”Cross Collaboration Days”.

– Metodiken eller processen för att ta sig an ett behovsinriktat problem är applicerbar på flera områden, inte bara inom hälsa och sjukvård. Det kommer därför att bli väldigt spännande att använda materialet för kommande projekt inom Science Park Borås, fortsätter Linda Nydén.

Läs rapporten om Inn2Solutions här.

Projektet, som avslutas vid årsskiftet, har genomförts av Science Park Borås tillsammans med Sahlgrenska Science Park, Lindholmen Science Park, Science Park Skövde, Johanneberg Science Park, MedTechWest (Chalmers Tekniska Högskola), Innovatum Science Park och Västra Götalandsregionen.