Skip to content

Internationell konferens lockade världspublik

Internationell konferens lockade världspublik

Utmaningar inom textil- och modeproduktion, forskningens roll, politikens inverkan och resultaten från Big DO Design Hackathon. Det var några av de ämnen som stod på agendan när International Summit 2021 Big DO Design Hackathon gick av stapeln den 26 oktober i DO-tank Center vid Science Park Borås. Den digitala konferensen sågs av över 300 tittare världen över och anordnades av den nationella plattformen för hållbart mode och hållbara textilier – Textile & Fashion 2030.

Bland talarna syntes inte bara representanter från UNDP, Patagonia och Fjällräven, utan också välkända namn som Håkan Juholt och Alice Bah Kuhnke. Tillsammans delade de med sig av sina erfarenheter och reflekterade över begreppet “mindset growth”, hur det går att bryta invanda mönster och tankesätt genom att utforska såväl kulturella som nya perspektiv.

Syftet med konferensen var dels att uppmuntra företag att utmana sig själva men också att fånga upp stora frågeställningar och identifiera lösningar för att minska klimatavtrycket, förklarar Susanne Nejderås, plattformsledare för Textile & Fashion 2030.

panelsamtal under konferens

Panelsamtal med Susanne Nejderås, Jonas Larsson, Annegret Affolderbach och Catarina Rolfsdotter-Jansson.

– Konferensen arrangerades som en del av regeringsuppdraget Textile & Fashion 2030 för att inspirera företag och öka insikten bland beslutsfattare om utmaningarna men också möjligheterna när det gäller hållbarhet inom textil- och modeindustrin. Genom konferensen ville vi också dela med oss av vår kultur som innebär mod att prova nya saker, där misstag ses som något positivt och som driver processen framåt mot önskvärda mål, säger Susanne Nejderås och fortsätter:

– Textil- och modeindustrin är en av de industrier som påverkar världen mest negativt. Produktionsprocessen, såsom färgning och beredning, står för majoriteten av klimatproblematiken i den textila värdekedjan. Parisavtalet och att uppfylla klimatmålen är en utmaning. Tiden är knapp vilket innebär att vi måste agera nu och vi måste göra det tillsammans.

Frågeställningar knutna till hackathon

Med utgångspunkt i Big DO Design Hackathon, samlade representanter från Textile & Fashion 2030 en rad olika företag, designers och innovatörer från Sverige, USA och Sydafrika under första hälften av 2021. Tillsammans fick deltagarna i uppgift att skapa egna designkoncept utifrån några av FN:s globala hållbarhetsmål, där resultaten senare skulle visas på konferensen.

Det var bland annat innovationsmiljön DO-tank Center, där konferensen också ägde rum, tillsammans med forskare och experter från bland annat Textilhögskolan som möjliggjorde att idéer, koncept och prototyper kunde utvecklas.

Catarina och ullhattar

Moderator Catarina Rolfsdotter-Jansson med ullhattar som skapats under Big DO Design Hackathon.

Jonas Larsson, lektor vid Textilhögskolan och en av projektledarna för Big DO, var med under processen och handledde flertalet av deltagarna.

– Genom att vi sammanförde människor från olika platser i världen med olika kultur, gav det en hel del nya perspektiv på de utmaningar textil- och modeindustrin står inför. Tillsammans skapade vi cirkulära koncept som adresserar dessa utmaningar och som vi hoppas inspirerar folk i branschen, politiker och konsumenter att agera för att hålla oss inom de planetära gränserna, säger Jonas Larsson och fortsätter:

– Det är väldigt roligt att uppleva engagemanget för hållbarhetsfrågor hos deltagarna och att följa utvecklingen i mötet mellan människor, material och maskiner. Under konferensen märkte vi att de nya koncepten som kommit ifrån Big DO Design Hackathon, öppnade upp för möjligheten att anta nya utmaningar och ställa nya frågor.

En av de elva aktörerna som deltog i Big DO, och som presenterade sitt resultat under konferensen var Studio Heijne.

– Det har varit berikande att vara en del av Big DO och att vara omgiven av öppensinnade, kreativa människor som tillsammans får innovation att hända, säger Studio Heijnes grundare Wendy Heijne.

Wendy Heijne intervjuas

Wendy Heijne från Studio Heijne.

– Innovationer uppstår inte av sig själva. Det krävs en öppen miljö där människor med olika bakgrunder och från olika kulturer kan mötas och öppet utbyta idéer. Vi kommer fortsätta detta samarbetet och ta med oss vilken enastående och unik resa det varit. Med fortsatt vidgade perspektiv och ett globalt och inkluderat arbetssätt är detta starten på något som är ännu större och som leder oss framåt mot en bättre och hållbar värld, avslutar Susanne Nejderås.

Läs mer

Se konferensen i efterhand här!

Se resultaten från Big DO Design Hackathon här!

Se alla deltagare och talare här!

Text och foto: Vasilios Bartziokas