Skip to content

Trevlig sommar!

Trevlig sommar!

Susanne Nejderås.

Efter en intensiv vår och trots en hel del distansarbete har vårt nationella och internationella arbete utvecklats i allt snabbare takt med många spännande och betydelsefulla aktiviteter.

EU:s strategiplan är ett exempel där vi har varit aktiva i workshops för den framtida färdplanen, men också deltagit som expertmyndighet för nationellt remissvar på uppdrag av regeringskansliet. En internationell konferens inom projektet Suitceyes har genomförts och vår Exposé och utställning inom Textile & Fashion 2030 har under våren varit uppställd på NK i Göteborg. Trots en pandemi har det varit fler resor, om än digitala, och mer internationellt arbete än någonsin, spännande minst sagt.

Genom vårt regeringsuppdrag Textile & Fashion 2030 har det varit mycket fokus kring vårt internationella ”Big DO Design Hackaton 2021” där intresset bland företag varit väldigt stort. Ett spännande hackaton och unikt i sitt slag med deltagande företag från Sverige, USA och Sydafrika. Detta hackaton kommer att genomföras under augusti och tillsammans antar företagen utmaningar med utgångspunkt i de globala hållbarhetsmålen med en målsättning i konceptuella prototyper. Vid en internationell summit senare i höst kommer dessa resultat att presenteras tillsammans med en utställning, spännande talare och samtal kring koncepten.

Förutom vårt arbete inom regeringsuppdraget har det varit en hel del projektarbete inom våra fokusområden. Mycket materialutveckling pågår och det är en tydlig trend framöver. Nya spännande internationella projekt inom Smart Textiles Design Lab pågår och som ett resultat från mitt Wallenbergstipendium i Silicon Valley arbetar vi med projektet Smart-shirt tillsammans med bland annat Stanford University. Ett projekt med syfte att utveckla en Smart-shirt för indikation och spårning av respiratoriska infektioner som exempelvis COVID-19, ett intressant projekt där en prototyp sakta börjar ta form. Den, tillsammans med en rad andra prototyper och spännande resultat, hoppas vi snart kunna få visa er när Smart Textiles Showroom åter öppnar. Det är ett nyinrett och välfyllt showroom som väntar på besökare, så håll utkik när dörrarna öppnas igen. 

Våren avslutar vi med ett seminarium som vi arrangerar under Almedalsveckan på temat Cirkulär Ekonomi och vi ser fram emot en höst där vi kan träffas under andra former.

Jag önskar er en riktigt härlig sommar och hoppas ni kan få njuta av lite ledighet!

Susanne Nejderås
Chef, Smart Textiles och Textilstrateg vid Science Park Borås

Porträttfoto: Fredrik Malmlund
Bakgrund: Unsplash

Publicerades: 2021-06-16