Skip to content

Fin film om känseln som nyckel till kommunikation för dövblinda

Fin film om känseln som nyckel till kommunikation för dövblinda

Se dokumentärfilmen ”Empowering Persons with Deafblindness with Intelligent Gamified Wearables: SUITCEYES Documentary” (Youtube)

Vad innebär det att varken höra eller se och att bara kunna förlita sig på känseln för att förstå och kommunicera med omgivningen. Det beskrivs nu i en dokumentärfilm i projektet SUITCEYES.

I filmen, som har producerats vid ett av partnerlärosätena i Horisont 2020-projektet SUITCEYES, berättar vårdare, forskare, utvecklare och en man med dövblindhet om hur känselsinnet utgör nyckeln till kommunikation med omvärlden. I centrum för filmen står 63-åriga Franz Pirker, som är döv sedan barnsben och som i en olycka för 40 år sedan förlorade synen.

Når dem med dövblindhet

En av de intervjuade i filmen är Nils-Krister Persson, forskare vid Smart Textiles på Science Park Borås och Högskolan i Borås.

– På Smart Textiles utvecklar vi produkter där vi kombinerar textila material med elektronik. Och textilier ligger ju nära huden. Vi aktiverar textil för att kunna kommunicera, berättar han och fortsätter:

– Vid lärosätet Offenburg i Tyskland arbetar de mycket med ”gamification”, alltså att utveckla spel exempelvis för hälso- och sjukvården för att väcka spel- och leksinnet hos vårdtagare. De har stor erfarenhet av att jobba med personer med olika funktionsnedsättningar. En av huvudaktörerna i SUITCEYES är verksam där och han föreslog att göra en film som ett examensarbete för studenter på en filmutbildning och vi tände på detta. Filmen visar att vi verkligen når personer med dövblindhet och ger en inblick i deras livsvillkor, säger han.

Projektet SUITCEYES samordnas av Högskolan i Borås där fokus ligger på att integrera textil med elektroniska sensorer i en teknik som kallas för HIPI, Haptic Intelligent Personalized Interface. I projektet har en väst utvecklats där bäraren kan känna av och tolka omgivning genom en kamera och sensorer som triggar känselsinnet.

I filmen intervjuas projektmedverkande från sju olika Europeiska lärosäten. Däribland från Smart Textiles och Högskolan i Borås, förutom Nils-Krister Persson, projektkoordinator Nasrine Olson, forskaren Li Guo och forskningsassistent Amelie Olesen.

I filmen presenteras även de olika expertisområden som de medverkande lärosätena bidrar med för att utveckla denna smarta textila väst.

Om projektet SUITCEYES

SUITCEYES är ett EU-projekt som pågår till och med juni 2021.

Högskolan i Borås är projektkoordinator och har ett helhetsansvar, genom Sektionen för Biblioteks- och informationsvetenskap samt Smart Textiles, för utveckling av den haptiska kommunikationen och det smarta gränssnittet genom att använda smarta textilier.

Läs mer om projektet på Högskolan i Borås webb

Länk till SUITEYES officiella webbsida

Vill du veta mer om SUITCEYES? Välkommen till projektets slutsymposium 17-19 maj 2021.

Kontakt till de medverkande forskarna vid Smart Textiles och Högskolan i Borås:

Nils-Krister Perssons, docent

Nasrine Olson, universitetslektor

Li Guo, forskare

Text: Solveig Klug