Skip to content

Vikten av samarbete lyfts i ny rapport från STICA

Vikten av samarbete lyfts i ny rapport från STICA

När STICA (Swedish Textile Initiative for Climate Action) nu publicerar sin första lägesrapport – ”STICA Progress Report 2021” finns Susanne Nejderås, textilstrateg på Smart Textiles och plattformsledare för Textile & Fashion 2030, med som en av representanterna från textilindustrin.

I rapporten sammanfattas de första stegen som STICAs medlemsföretag har tagit när det gäller klimatåtgärder och rapportering, och där de bland annat presenterar sina växthusgasutsläpp.

Urklipp ur ”STICA Progress Report 2021”

I sitt inspel poängterar Susanne Nejderås bland annat vikten av nära samarbete textilföretag emellan samt den roll initiativ som till exempel Textile & Fashion 2030, den nationella plattformen för hållbart mode och hållbara textilier, spelar.

Läs rapporten här (länk till pdf)